VVE samen verduurzamen

Collectief verduurzamen met een VvE

Het maken van een plan voor het verduurzamen van een appartementencomplex kost extra tijd, omdat je te maken hebt met verschillende partijen: het VvE-bestuur, de bewoners en de eventuele beheerder van het gebouw. Een speciaal plan van aanpak is helpt in zo'n geval.


Het is verstandig om gezamenlijk een plan te maken, want verduurzamen levert voordelen op:

 • verlaging van de energierekening
 • verhoging van het wooncomfort
 • waardevermeerdering van de appartementen

Plan van aanpak

Maak gezamenlijk een plan voor de verduurzaming van het gebouw in de volgende zes stappen:

 1. Organiseer een kennismakingsbijeenkomst met bewoners, beheerder en bestuur voor het bespreken van:
  • de huidige stand van zaken van het gebouw en de financiële gevolgen daarvan
  • de ambities die men heeft
  • de uitdagingen waarvoor men zal komen te staan
  • de verschillende financieringsmogelijkheden die er zijn
  • NB: Vergeet niet om energiebesparend gedrag te bespreken en te stimuleren!
 2. Laat een energiescan maken door een energieadviseur. VvE’s kunnen daarvoor subsidie verkrijgen. Het energieadvies geeft inzicht in:
  • de energetische toestand van
   • de schil van het gebouw
   • de installaties (verwarming, ventilatie)
   • de verlichting
   • de lift
  • de verbetermogelijkheden
 3. Werk twee à drie scenario’s uit: één met alleen de meest winstgevende maatregel en één met meerdere of alle verbetermaatregelen. Geef van elk scenario een indicatie van de kosten en de opbrengsten. Denk ook aan het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen bij het bedenken van de scenario’s. Geef bij het bedenken van de scenario’s, aandacht aan de geplande onderhoudswerkzaamheden.
 4. De bewoners kiezen, na een toelichting, één van de scenario’s. Veelal wordt dat gedaan in een VvE- vergadering.
 5. De verbeteringen worden samen met het financieringsplan en de offertes geïmplementeerd in het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP), dat hiermee een duurzaam MJOP wordt, oftewel een DMJOP.
 6. Het DMJOP en de definitieve plannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Met name de stappen 3 en 5 brengen werk met zich mee. Vaak voert een werkgroep samengesteld uit VvE-bestuurders en bewoners dit werk uit. Op internet vind je ook bedrijven aan wie de VvE deze stappen kan uitbesteden.

NB: Om kosten te besparen is het verstandig om de verduurzamingswerkzaamheden te koppelen aan het onderhoud van het gebouw.

Veel informatie is te vinden bij