Financieringsmogelijkheden VvE's

Financiering verduurzamen VvE

Voor VvE;s zijn er subsidies, leningen en BTW-reductie beschikbaar voorhet verduurzamen van het (monumentale) gebouw. Voor gemengde VvE's, met koop- en huurappartementen, is er een subsidie om gasloos te worden. Individuele huishoudens beneden modaal kunnen gebruik maken van de actie 'Energierekening onbetaalbaar?' voor kleine bespaarmaatregelen.


Subsidies

Landelijk:

Beknopte uitleg Verbeterjehuis.nl

Beknopte uitleg Vereniging Eigen Huis

Beknopte uitleg Verbeterjehuis.nl

Gemeentelijk:

 

Leningen

Landelijk:

Beknopte uitleg Verbeterjehuis.nl

Beknopte uitleg

 

Speciale actie

 

BTW