nationaal restauratiefonds

VVE - Duurzame Monumenten-lening

Een Duurzame Monumenten-lening is een hypothecaire lening voor VvE’s die eigenaar zijn van een rijksmonument. Het geld is uitsluitend bedoeld voor het verduurzamen van het monument. De lening wordt verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds.


Kenmerken

  • De Duurzame Monumenten-lening is een annuïtaire lening. Dit betekent dat je elke maand een vast bedrag aflost. Dit bedrag bestaat uit aflossing en (vaste) rente. Aan het einde van de looptijd is de hypotheek volledig afbetaald.
  • De looptijd bedraagt 10 of 20 jaar, waarbij de rente op dit moment 1,6% resp. 1,9% bedraagt.
  • De hoogte van de lening wordt bepaald door de energiebesparende maatregelen die je laat uitvoeren. De betrokken aannemer of installateur kruist deze aan in de maatregelenlijst op de zgn. Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Daar lees je per maatregel hoeveel je maximaal kunt lenen. NB: Een bouwkundig bureau mag dit ook doen, op voorwaarde dat dit bureau ook de instandhoudingskosten voor restauratie/onderhoud voor je vaststelt voor een Restauratiefond-hypotheek of een Restauratiefondsplus-hypotheek.
  • Je tekent de hypotheekakte bij een notaris. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening en mogen niet worden meegefinancierd.
  • Je mag altijd vergoedingsvrij extra aflossen. De hypotheek vervroegd en volledig aflossen kan alleen via de notaris.
  • Het geld wordt op een Bouwrekening gestort, van waaruit de facturerende partijen rechtstreeks worden betaald (mits er geld op de Bouwrekening staat). Stuur alleen kopieën van de facturen in en bewaar zelf de originelen (indien nodig voor de Belastingdienst).

Belangrijke voorwaarden

  • Alleen door het Restauratiefonds erkende maatregelen worden vergoed, zie bijlage.
  • Je bent minimaal eigenaar van het pand.
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.

Meer informatie en aanvragen

Ga naar het Restauratiefonds voor meer informatie, bijvoorbeeld over de actuele rentetarieven. Je kunt hier ook de lening aanvragen.