Logo-gemeente-Lochem

Subsidie Sterk maken voor zon op dak – voor particuliere daken

Deze gemeentelijke subsidie is bedoeld voor:
1. Het laten onderzoeken of de constructie van een dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen (elektriciteit) en zonnecollectoren (warm water);
2. Het geschikt laten maken van een dakconstructie zodat deze voldoet aan de norm NEN 7250. Hierna worden zonnepanelen en/of zonnecollectoren geplaatst.


Hoogte van de subsidie

Ad 1 . Voor het laten onderzoek van de dakconstructie worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed, met een maximum van € 1000.

Ad 2. Per geplaatst zonnepaneel krijg je € 60 en per geplaatste m2 zonnecollector € 100 subsidie. In het geval van geïntegreerde zonnepanelen en thermische systemen is het maximale bedrag € 100 per m2. De maximale vergoeding is € 2.500 waarbij de uitgekeerde subsidie nooit hoger zal zijn dan de factuur.

NB: Tot en met 2026 stelt de gemeente jaarlijks € 100.000 voor deze subsidie beschikbaar. Vraag de subsidie dus tijdig aan, want op is op.

Voorwaarden

  • Je zonnepanelen wekken minimaal 3 kWp stroom op of er is 2 m2 zonnecollectoren geplaatst.
  • Je bent een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die eigenaar en/of bewoner is van een pand in de gemeente Lochem.
  • Het pand is geen eigendom van een woningcorporatie.
  • De werkzaamheden zijn al uitgevoerd en de facturen betaald.
  • De subsidie-aanvraag is ingediend binnen 4 maanden na het onderzoek of na de plaatsing van het zonnesysteem.

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kun je die stellen door een mail te sturen aan Joost Bennink of Quido Hoitink: j.bennink@lochem.nl of q.hoitink@lochem.nl. Je kunt ook bellen naar 0573 - 289 222.

Aanvragen

Vul voor de subsidie het aanvraagformulier in. Stuur dit naar het adres dat onderaan het formulier staat.