nationaal warmtefonds

VVE - Energiebespaarlening

Om de appartementen in een VvE te kunnen verduurzamen kan de Vve een Energiebespaarlening afsluiten via het Nationaal Warmtefonds. Ook kleine VvE’s (2 tot 8 appartementen) kunnen gebruik maken van de lening.


Met het geld kunnen diverse maatregelen worden gefinancierd. Daarbij gaat het om de volgende categorieën:

 • Advies, begeleiding en beheer
 • Isoleren
 • Ventileren
 • Opwekken
 • Verwarmen
 • Verlichting
 • Zeer-Energiezuinig-Pakket: ZEP
 • energieneutraal-pakket: ZEP+
 • Laadpalen

Kenmerken

 • De totale lening bedraagt minimaal € 25.000. Alleen als de VvE met de lening uitsluitend laadpalen wil financieren, is het minimum € 10.000. Maximaal kan € 30.000 per appartement(srecht) worden geleend. Voor het ZEP en het ZEP+ is een hogere lening mogelijk.
 • De looptijd kan 10, 15 en 20 jaar zijn. Voor het ZEP en ZEP+ is een looptijd van 30 jaar mogelijk.
 • Het rentepercentage hangt af van de looptijd van de lening. Kijk voor de actuele rentetarieven op de site van het Warmtefonds (scroll naar beneden). Als het rentepercentage eenmaal is vastgelegd, blijft dat gedurende de hele looptijd hetzelfde.Het exacte rentepercentage wordt pas gegeven zodra de VvE een besluitvormende vergadering uitschrijft. Het complete aanbod van het Warmtefonds, d.w.z. het rentepercentage gekoppeld aan het de hoogte van de voorgenomen lening, blijft 6 maanden geldig. Tussentijdse renteschommelingen zijn niet van invloed.
 • De Energiebespaarlening is een annuïtaire lening. Rente en aflossing blijven gedurende de hele looptijd gelijk. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
 • De rente is mogelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de individuele leden.
 • Er worden geen afsluitkosten in rekening gebracht.
 • Kleine VvE’s hoeven niet naar de notaris.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.

Voorwaarden

 • De VvE moeten zijn opgericht conform titel 9 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (staat in de splitsingsakte).
 • De VvE moet inzicht verschaffen in de jaarstukken van de afgelopen twee jaar. Voor een overzicht van alle documenten die nodig zijn vult de VvE de zgn. QuickScan in.
 • De VvE laat een Maatwerk VvE Energieadvies opstellen.
 • De VvE stelt meerjarenonderhoudsplan op voor de duur van de looptijd van de Energiebespaarlening
 • Voor maatregelen die al zijn uitgevoerd, kun je tot uiterlijk 2 maanden na de uitvoeringsdatum nog de lening aanvragen.

NB: Voor kleine VvE’s van 2 tot 8 appartementen gelden extra voorwaarden.

Meer informatie en aanvragen

Bij het Nationaal Warmtefonds kun je meer informatie vinden en de lening aanvragen.