Energieplafond

Energieplafond werkt niet voor iedereen

Het energieplafond 2023 werkt niet voor VvE's met een collectieve meter voor gas als het om verwarming gaat, en niet voor elektriciteit als het om algemene (gemeenschappelijke) voorzieningen gaat, zoals de lift e.d. Deze VvE's worden gezien als één huishouden.


Daar komt bij dat de energieleveranciers die de regels rond het energieplafond moeten uitvoeren, niet op de hoogte zijn van de specifieke woonsituatie.

Onafhankelijk Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg al snel aandacht voor deze onrechtvaardigheid. De motie die hij op 26 september 2022 indiende, werd vrijwel unaniem aangenomen.

 

Op 12 oktober 2022 besloot het kabinet dat er ook een compensatieregeling moet komen voor huishoudens in complexen met blokverwarming en huishoudens in onzelfstandige woonruimtes. Denk aan bijvoorbeeld woon-zorgcomplexen en complexen voor studentenhuisvesting.

Op 16 december 2022 stuurde minister Rob Jetten een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat er een Regeling tijdelijke tegemoetkoming Blokaansluiting (RttB) komt. Die zal vergelijkbaar zijn met het prijsplafond en de 190 euro tegemoetkoming die huishoudens in november en december 2022 ontvingen. De regeling gaat gelden voor (700.000) huishoudens waar sprake is van blokverwarming of een collectieve elektra-aansluiting voor het gehele complex met 3 of meer huishoudens. Het zal gaat om een bedrag per huishouden, ongeacht het verbruik. De exacte hoogte en praktische uitvoering van de regeling is niet bekend, al ziet het ernaar uit dat dit via de Belastingdienst zal lopen.

Of het prijsplafond ook gaat gelden voor het elektriciteitsverbruik van bijvoorbeeld algemene ruimtes, verlichting en liftinstallaties is vooralsnog niet bekend.