Dit energieloket is en blijft in ontwikkeling. Heb je ideeën of voorstellen, geef ze aan ons door.

Gemeente en SVN

Toekomstbestendig wonen Maatwerklening

Met deze hypothecaire lening kun je je huis verbeteren resp. verduurzamen. De lening is speciaal bedoeld voor mensen die onvoldoende inkomen hebben voor een normale lening. Je betaalt naar draagkracht en er zijn diverse hertoetsmomenten van je inkomen.


Deze lening wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Lochem samen met de provincie Gelderland. Het verstrekken van de lening is uitbesteed aan de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland). 

Soort lening

De Maatwerklening is een bijzonder hypothecaire lening: een combinatielening. Hij bestaat uit twee delen. Het ene deel los je annuïtair af, dat wil zeggen dat je tegen een vaste rente een vast maandbedrag betaalt. Het andere deel loopt op zodra je de lasten niet kunt betalen. De eerste drie jaar heb je helemaal geen maandlasten; de schuld loopt dan op. Daarna ga je gewoon rente en aflossing betalen. In het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar kun je een hertoets aanvragen als je inkomen nog steeds onvoldoende is. Zodra je wel de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op beide leningdelen af. Andere belangrijke kenmerken van deze lening zijn:

  • Een rente van 2,9% en een looptijd van 30 jaar.
  • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort. Facturen van de aannemer en/of installateur moet je indienen bij de gemeente. De SVn zal uiteindelijk de aannemer en/of installateur rechtstreeks betalen.
  • De afsluitkosten bedragen € 950 en worden ingehouden op de hoofdsom van de hypotheek. Een hertoetsing kost € 155.
  • Kosten voor bijvoorbeeld financieel advies, taxatie en de notaris moet je zelf betalen uit eigen middelen.

Voorwaarden

  • Je leent een bedrag van min. € 2.500 en max. € 50.000.
  • Je bent eigenaar en bewoner van het pand.
  • Je bent min.18 jaar op het moment van de aanvraag.

Aanvragen

De gemeente moet eerst beslissen of jij in aanmerking komt voor de lening. Onderzocht wordt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of er voldoende gemeentebudget beschikbaar is. Vul hiervoor het aanvraagformulier van de gemeente in.

Als de gemeente jouw aanvraag goedkeurt, krijg je een zgn. toewijzingsbrief. Die heb je nodig voor de aanvraag van de Maatwerklening bij de SVn

Vragen?

Heb je vragen over de specifieke voorwaarden voor de lening, dan kun je ze stellen aan: dhr. G. de Goeijen, 0573 - 289 317 (ma en di), g.degoeijen@lochem.nl

Voor vragen over het aanvraagproces of de lening zelf, kun je terecht bij de SVn.

Overzicht leningen

Er zijn ook andere verduurzamingsleningen mogelijk bij de gemeente Lochem. In een overzicht (zie bijlage) hebben we alle voorwaarden in een schema gezet, zodat je snel kunt zien welke lening het best bij jou past. Er is bijvoorbeeld ook een lening tegen 0% rente.

Let op: De genoemde rentepercentages dateren van februari 2023, maar geven wel een idee van de verhouding tot de rentetarieven van andere leningen. Check dus altijd het actuele rentepercentage voor je de lening afsluit.