Dit energieloket is en blijft in ontwikkeling. Heb je ideeën of voorstellen, geef ze aan ons door.

Gemeente en SVN

Lening Toekomstbestendig wonen – Consumptief

Deze lening is bedoeld voor het verduurzamen van bestaande woningen (incl. nieuwe aan/uitbouw, schuren e.d.).


De lening is mogelijk dankzij de gemeente Lochem en de provincie Gelderland. Het verstrekken van de lening is uitbesteed aan de SVn (Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten).

Soort lening

Deze speciale consumptieve lening Toekomstbestendig wonen is een Persoonlijke lening (zo genoemd door de SVn), wat betekent dat er een vaste rente en vaste looptijd gelden. Ook het maandbedrag voor de aflossing blijft gedurende de hele looptijd hetzelfde (ook wel annuïtaire aflossing genoemd). Het maandbedrag bestaat telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost. Andere kenmerken zijn:

 • De rente is aantrekkelijk laag: 1,6 %
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort. Facturen van de aannemer en/of installateur dien je in  bij de gemeente. De SVn zal daarna de aannemer en/of installateur rechtstreeks betalen.
 • Je mag altijd de gehele lening of een gedeelte ervan vergoedingsvrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250).
 • De lening wordt onderhands verstrekt, dat wil zeggen dat er geen bank of kredietverstrekker aan te pas komt.
 • Je hoeft geen afsluitkosten te betalen.

Voorwaarden

 • Leenbedrag: min. € 2.500 en max. € 30.000
 • Looptijd: 120 maanden (10 jaar) bij een lening tot en met € 15.000
 • Looptijd: 180 maanden (15 jaar)  bij een lening vanaf € 15.000
 • Je bent eigenaar of eigenaar/bewoner
 • Je bent geen huurder of verhuurder
 • Min. leeftijd: 18 jaar op het moment van de aanvraag
 • Max. leeftijd 75 jaar op het moment van de aanvraag

Aanvragen

Je moet de gemeente eerst toestemming voor deze lening vragen (met DigiD). De gemeente onderzoekt dan of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of er voldoende gemeentebudget beschikbaar is. Vul hiervoor het aanvraagformulier van de gemeente in.

Als de gemeente jouw aanvraag goedkeurt, krijg je een zgn. toewijzingsbrief. Die heb je nodig om vervolgens de lening aan te vragen bij de SVn.

Vragen?

Heb je vragen over de specifieke voorwaarden voor de lening, dan kun je ze stellen aan dhr. G. de Goeijen: g.degoeijen@lochem.nl, 0573 – 289 222 (ma en do).

Voor vragen over het aanvraagproces of de lening zelf, kun je terecht bij de SVn.

Overzicht leningen

Er zijn ook andere verduurzamingsleningen mogelijk bij de gemeente Lochem. In een overzicht (zie bijlage) hebben we alle voorwaarden in een schema gezet, zodat je snel kunt zien welke lening het best bij jou past.

Let op: De genoemde rentepercentages dateren van februari 2023, maar geven wel een idee van de verhouding tot de rentetarieven van andere leningen. Check dus altijd het actuele rentepercentage voor je de lening afsluit.