Dit energieloket is en blijft in ontwikkeling. Heb je ideeën of voorstellen, geef ze aan ons door.

Gemeente en SVN

Lening Toekomstbestendig wonen – Hypothecair

Looptijd 10 óf 20 jaar

Deze lening is bedoeld voor het verduurzamen, verbouwen en verbeteren van bestaande woningen (incl. schuren e.d.), De lening is ook voor het verduurzamen van nieuwbouw.


Deze lening wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Lochem samen met de provincie Gelderland. Het verstrekken van de lening is uitbesteed aan de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland). 

Soort lening

Voor de hypothecaire lening Toekomstbestendig wonen wordt gefinancierd met de overwaarde van je huis. Het gaat altijd om een annuïtaire aflossing. Dit houdt in dat het maandbedrag voor de aflossing gedurende de hele looptijd hetzelfde blijft. De rente staat dus vast. Het maandbedrag bestaat telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost. Andere kenmerken zijn:

  • De rente is aantrekkelijk laag: 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 2% bij een looptijd van 20 jaar.
  • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort. Facturen van de aannemer en/of installateur moet je indienen bij de gemeente. De SVn zal uiteindelijk de aannemer en/of installateur rechtstreeks betalen.
  • De afsluitkosten bedragen € 850 en worden ingehouden op de hoofdsom van de hypotheek. 
  • Kosten voor bijvoorbeeld financieel advies, taxatie en de notaris moet je zelf betalen uit eigen middelen.

Voorwaarden

  • Bij een looptijd van 10 jaar is het leenbedrag min. € 2.500 en max. € 25.000. Bij een looptijd van 20 jaar is het leenbedrag min. € 25.00 en max. € 50.000
  • Je bent eigenaar van het (onder)pand, zodat het hypotheekrecht op jou kan worden gevestigd. Op die manier is je huis onderpand en kan het worden verkocht als je niet of niet volledig betaalt.
  • Min. leeftijd 18 jaar op het moment van de aanvraag.

Aanvragen

Eerst moet de gemeente beslissen of jij in aanmerking komt voor de lening. Onderzocht wordt of je aanvraag aan de voorwaarden van de verordening voldoet en of er voldoende gemeentebudget beschikbaar is.Vul hiervoor (met DigiD) het bij de lening behorende aanvraagformulier van de gemeente in.

Als de gemeente jouw aanvraag goedkeurt, krijg je een zgn. toewijzingsbrief. Die heb je nodig voor de aanvraag van de hypothecaire lening bij de SVn. 

Vragen?

Heb je vragen over de specifieke voorwaarden voor de lening, dan kun je ze stellen aan: dhr. G. de Goeijen, 0573 - 289 317 (ma en di), g.degoeijen@lochem.nl

Voor vragen over het aanvraagproces of de lening zelf, kun je terecht bij de SVn.

Overzicht leningen

Er zijn ook andere verduurzamingsleningen mogelijk bij de gemeente Lochem. In een overzicht (zie bijlage) hebben we alle voorwaarden in een schema gezet, zodat je snel kunt zien welke lening het best bij jou past.

Let op: De genoemde rentepercentages dateren van februari 2023, maar geven wel een idee van de verhouding tot de rentetarieven van andere leningen. Check dus altijd het actuele rentepercentage voor je de lening afsluit.