Dit energieloket is en blijft in ontwikkeling. Heb je ideeën of voorstellen, geef ze aan ons door.

Gemeente en SVN

Lening Toekomstbestendig wonen – Consumptief +

Asbest / Aardgasvrij / NOM

Deze lening is bedoeld voor het verduurzamen van bestaande woningen (incl. nieuwe aan/uitbouw, schuren e.d.). Bij deze lening gaat het speciaal om het verwijderen van asbest en/of het zo aanpassen van de woning, dat je aardgasvrij kunt wonen of niet meer energie verbruikt dan dat je zelf opwekt (Nul Op Meter).


De lening is mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Lochem en de provincie Gelderland. Het verstrekken van de lening is uitbesteed aan de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland). 

Soort lening

De consumptieve lening Toekomstbestendig wonen is een Persoonlijke lening, wat betekent dat er een vaste rente en vaste looptijd gelden. Ook het maandbedrag voor de aflossing blijft gedurende de hele looptijd hetzelfde (dit wordt ook wel een annuïtaire aflossing genoemd). Het maandbedrag bestaat telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost. Andere kenmerken:

 • De rente is aantrekkelijk laag: 1,6 %
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort. Facturen van de aannemer en/of installateur dien je in  bij de gemeente. De SVn zal daarna de aannemer en/of installateur rechtstreeks betalen.
 • Je mag altijd de gehele lening of een gedeelte ervan vergoedingsvrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250).
 • De lening wordt onderhands verstrekt, dat wil zeggen dat er geen bank of kredietverstrekker aan te pas komt.
 • Je hoeft geen afsluitkosten te betalen.

Voorwaarden

 • Leenbedrag: min. € 2.500 en max. € 50.000
 • Looptijd: 120 maanden (10 jaar) bij een lening tot en met € 15.000
 • Looptijd: 180 maanden (15 jaar)  bij een lening vanaf € 15.000
 • Je bent een natuurlijk persoon en eigenaar of eigenaar/bewoner van het pand
 • Je bent geen huurder of verhuurder
 • Min. leeftijd: 18 jaar op het moment van de aanvraag
 • Max. leeftijd 75 jaar op het moment van de aanvraag (bij twee aanvragers geldt dit voor één van de aanvragers)
 • Je inkomen voldoet aan de krediettoets door de SVn

Aanvragen

De gemeente beslist eerst of jij in aanmerking komt voor de lening. Onderzocht wordt of je aan de voorwaarden van de verordening voldoet en of er voldoende gemeentebudget beschikbaar is. Vul hiervoor (met DigiD) het aanvraagformulier van de gemeente in.

Als de gemeente jouw aanvraag goedkeurt, krijg je een zgn. toewijzingsbrief. Die heb je nodig om vervolgens de lening aan te vragen bij de SVn.

Vragen?

Heb je vragen over de specifieke voorwaarden voor de lening, dan kun je ze stellen aan: dhr. G. de Goeijen, 0573 – 289 317 (ma en di), g.degoeijen@lochem.nl.

Voor vragen over het aanvraagproces of de lening zelf, kun je terecht bij de SVn.

Overzicht leningen

Er zijn ook andere verduurzamingsleningen mogelijk bij de gemeente Lochem. In een overzicht hebben we alle voorwaarden in een schema (zie bijlage) gezet, zodat je snel kunt zien welke lening het best bij jou past.

Let op: De genoemde rentepercentages dateren van februari 2023, maar geven wel een idee van de verhouding tot rentetarieven van andere leningen. Check dus altijd het actuele rentepercentage voor je de lening afsluit.