Dit energieloket is en blijft in ontwikkeling. Heb je ideeën of voorstellen, geef ze aan ons door.

nationaal warmtefonds

Eigen huis - Energiebespaarlening

Om de verduurzaming van je huis te betalen kun je een Energiebespaarlening afsluiten bij het Nationaal Warmtefonds.


Met het geld kun je diverse maatregelen financieren. Het gaat daarbij om de volgende categorieën:

 • Advies, begeleiding en beheer
 • Isoleren 
 • Ventileren
 • Opwekken
 • Verwarmen
 • Zeer-Energiezuinig-Pakket: ZEP 
 • energieneutraal-pakket: ZEP+ (omdat dit pakket ook wel nul-op-de-meter wordt genoemd, spreekt men ook wel over NOM)

Kenmerken

 • Je kunt € 1.000 tot € 25.000 lenen. Voor een ZEP is een lening van max.  € 50.000 mogelijk, voor een ZEP+ (NOM) is dat € 65.000. Voor die laatste gelden bepaalde voorwaarden.
 • Er zijn verschillende looptijden mogelijk. Uit welke looptijden je kunt kiezen, hangt af van de hoogte van de lening:
  • Bij een lening van 1.000 tot 15.000: looptijd van 7, 10 of 15 jaar
  • Bij een lening van 15.000 tot 25.000: looptijd van 7, 10, 15 of 20 jaar
  • Bij een lening vanaf € 25.000 (ZEP of ZEP+/NOM): looptijd van 7, 10, 15 of 20 jaar.
 • Het rentepercentage hangt af van de looptijd van de lening. De actuele rentetarieven staan op de site van het Warmtefonds (vergeet niet naar beneden te scrollen). Zodra het rentepercentage eenmaal is vastgelegd, blijft dit gedurende de hele looptijd hetzelfde. NB: Huishoudens met een verzamelinkomen van maximaal € 45.014 per jaar betalen helemaal geen rente.
 • De Energiebespaarlening heeft een annuïtaire aflossing, wat betekent dat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt en de lening aan het einde van de looptijd volledig is afgelost.
 • Je mag vergoedingsvrij extra aflossen (minimumbedrag € 250).
 • Je betaalt geen afsluitkosten.
 • De lening wordt onderhands verstrekt, dus er is geen (dure) notaris of taxateur nodig.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.

Voorwaarden

 • Je bent eigen en bewoner van de woning.
 • Je laat één of meer verduurzamende maatregelen van de lijst uitvoeren door een aannemer of installateur.
 • Je mag de lening gebruiken voor een warmtepomp. Bij een looptijd van 20 jaar mag de pomp echter niet duurder zijn dan een derde van het bedrag dat je leent – dit in verband met de levensduur van een warmtepomp. Bij kortere looptijden geldt daarom deze voorwaarde niet.
 • Het aanbod voor de Energiebespaarlening, rente gekoppeld aan de hoogte van de lening, is 3 maanden geldig.
 • Er is geen maximum leeftijdsgrens van 75 jaar.
 • Voor maatregelen die al zijn uitgevoerd, kun je tot uiterlijk 2 maanden na de uitvoeringsdatum nog een Energiebespaarlening aanvragen.

Meer informatie en aanvragen

Bij het Nationaal Warmtefonds kun je meer informatie vinden en de lening aanvragen.

NB Er zijn ook andere leningen mogelijk. In de bijlage zijn de belangrijkste verschillen opgenomen, zodat je snel kunt zien waarvoor jij wellicht belangstelling hebt.